Vælg dit sprog

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Individuelle Sessioner

 

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig og høre, om det er muligt at jeg kan hjælpe dig, i forhold til det problem eller symptom du bakser med.

 

Det kan være omkring selvværd eller i relationer med dine venner eller partner. Det kan være for meget selv-kritik eller at følelserne overvælder dig eller andre mønstre / vaner som du har svært ved at slippe. 

 

Processen er et samarbejde, hvor vi sammen undersøger, hvad det er der står i vejen for det du ønsker med dig selv og af livet.

For at processen og behandlingen skal have en effekt vil det være nødvendigt, at vi mødes over en periode med regelmæssige mellemrum.

Vi vil sammen finde ud af, hvad der er muligt og hensigtsmæssigt for dig.

En session varer typisk 1½ time.

 

Jeg arbejder først og fremmest gennem den undersøgende samtale.

Vi arbejder med det talte ord, det mentale og overbevisningerne, vi arbejder også og med det kropslige og sanselige samt følelserne og emotionerne.

Det vil sige, at det er en langsom samtale, hvor jeg støtter dig i at mærke efter og have kontakt med alt det, som foregår i kroppen undervejs.

 
Et vigtig grundprincip i processen er at invitere til det der kaldes "mødeøjeblikke": At det er når vi føler os set og hørt og
mødt, at forandring bliver mulig og kan ske.

 

Processen sigter mod at samle, integrere og balancere alle de tre niveauer af funktion (krop, følelser og tanker) og oplevelse i vores væsen.

I den større integration og samling opstår en større helhedsfølelse af at  du kan være dig selv og hvile i dig selv.

I den terapeutiske proces bestræber jeg mig på at anerkende, støtte og nære det, som er livsbekræftende og fungerer og har fundet vejen igennem alt det vi har klaret i livet.

Og med dét udgangspunkt at kunne bearbejde, det som er svært eller udfordrende, og på den måde tage det næste skridt af læring og forandring.

 
Tilgangen er undersøgende, ikke-konfronterende og med hovedvægt på empati, menneskelig varme og klarhed.
Både klarhed, som at jeg i processen arbejder med tilladelse til de enkelte interventioner.
Og klarhed som et aspekt af vores bevidsthed og opmærksomhed, der er en afgørende del af vores evne til at skabe forandring i vores liv og tilværelse.
  
Mit terapeutiske tilbud henvender sig primært til voksne i normal området d.v.s. uden behov for psykiatrisk udredning og/eller behandling/medicinering.

 

Alle forløb påbegyndes efter en indledende samtale.