Tuition for Intuition

To Live & To Let Go

 

Twice Born - Childhood Deconditioning

Indre Barn – Individuel process

 

Denne process rummer elementer af både transformation og healing.

Det er en unik måde at arbejde med dit indre barn.

 

Du vil blive ”guided” gennem udviklingsstadierne fra barndommen og opleve hvordan,  på hvert trin, en bestemt essentiel kvalitet åbner op  i sin potentielle form.

 

Disse essentielle kvaliteter;

- Naturlig intelligens

- Emotionel intelligens

- Assertion

- Evnen til at sætte naturlige grænser

- Åbenhed overfor egne behov og længsler

- Tillid til livet

- Fornemmelsen af dit livs højere hensigt

 

.. er allerede tilgængelige i dig, som dit potentiale til at blive levet.

 

Imidlertid, bliver den specifikke essentielle kvalitet, som er nødvendig  (også senere i vort voksne liv), på hvert trin i opvæksten  undertrykt eller forvrænget af påvirkninger og indtryk, både gennem opdragelsen og også dens manglende spejling/gensidighed.

 

I denne proces bliver du ”guided” gennem en 12 sessioners rejse, baglæns i tiden gennem hvert udviklingstrin fra 10 års alderen til undfangelse, mens du åbner lag efter lag af til-lært personlighed, idet du langsomt vender tilbage til din egen oprindelige følelse af individualitet.

 

For hver af de forskellige perioder i barndommen vil du opleve en metode, der er designet specielt til at kontakte de specifikke indtryk og påvirkninger, og til at favne igen den essentielle kvalitet fra den tid af barndommen.

 

Du vil opleve mødet mellem barnet og den voksne side i dig selv, og finde inspiration for den voksne til at værdsætte, elske og integrere barnet, med alle de essentielle kvaliteter, ind i dit liv her og nu.

 

Processen påbegyndes efter interview.

 

 

Copyright ZENZEI © 2017. All Rights Reserved.